بزرگداشت - جشن - عروسی - انگشترهای تعهد و جواهرات

حلقه هایی برای ابراز عشق و تعهد خود به یکدیگر. مهم نیست به مناسبت یا مراسم شما افتخار داریم بخشی از جشن ویژه شما باشیم.
.
لطفا در صورت تمایل تماس با ما برای اینکه بفهمیم آیا می توانیم هر سنگی را که می خواهید در حلقه کامل شما تنظیم شود ، سفارشی کنیم.
.

 

Geek Chic نماینده شما و آنچه شما دوست دارید است
         _________________________________________________________________________
.
حلقه های فروشگاه زنانه هستند   حلقه های مردانه طراحی کنید  ست های عروسی آنها و شما را بخرید
برای جشن عروسی خود هدیه بخرید و از هدیه تشکر کنید
______________________
.
در زیر چند نمونه از مجموعه هایی که می توانند برای مراسم شما تهیه شوند ، آورده شده است.
 
ست حلقه مردانه ست انگشتر زنانه ست تشریفات حلقه مجموعه ای از یک حلقه ست حلقه تشریفات
.
تخصص جواهرات بدلی
badalijewelry@badalijewelry.com
A