MILKFED CRIMINAL'S

در آینده ای نه چندان دور ، زنانی که نتوانند با ایده آینده مردسالار درمورد اینکه چه کسی باید باشند ، چگونه باید به نظر برسند و آنچه که باید انجام دهند همسو می شوند ، مقدرات سختی در Bitch Planet هستند. در دنیای Bitch Planet ، علامت NC - Non-Compliant - برای تحقیر و انزوای هر کسی که از فرمانروایان مردسالار خود سرپیچی کند ، استفاده می شود. با این حال ، افراد نیرومند و شجاع آن را به عنوان زخم نبرد یک جنگجوی مغرور ، نمادی از قدرت در میان زنان می دانند. 
.
مجوز رسمی جواهرات با Milkfed Criminal Mastermind سیاره سگ ماده ساخته شده توسط کلی سو دکانونیک و والنتین دلاندرو. 


محصولات 18

محصولات 18