PRETTY DEADLY | جواهرات بدلی

خیلی راحت

در Pretty Deadly از ما دعوت شده است که داستان Death-Face Ginny ، دختر مرگ را بشنویم. ماجرا توسط بانی برای همراهشان باترفلای روایت می شود ، ما در سفری قرار می گیریم که از غرب قدیمی به هالیوود 1930 می رسد. داستان عشق ، از دست دادن ، مرگ و قصاص.

"Pretty Deadly" و شخصیت ها و مکان های موجود توسط Kelly Sue DeConnick و Emma Rios و علائم تجاری Milkfed Criminal Masterminds، Inc. تحت مجوز جواهرات Badali. کلیه حقوق محفوظ است.

محصول 1

محصول 1